Read Full Post

สารคดี หายนะแผ่นดินไหว

ปี 2011 ญี่ปุ่นถูกถล่มด้วยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ มันกระตุ้นให้เกิดสึนามิขนาดมหึมา ชาติที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกชาติหนึ่ง กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงที่กำลังล่มสลาย นี้คือการบันทึกนาทีต่อนาทีจากผู้เห็นเหตุการณ์ แล้วต่อจากนี้มันจะเกิดขึ้นที่ไหนกัน

sarakadee
Read Full Post

สารคดี มหาวิบัติน้ำท่วมโลก มันกำลังจะมาถึง

เมื่อพูดถึงเรื่องภัยพิบัติ อุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็นภัยพิบัติที่สำคัญของโลกมาก เพราะพื้นที่ 3 ใน 4 ของโลกเรานั้นถูกครอบครองด้วยนํ้าซะส่วนใหญ่ และนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น 3 มิลลิเมตรหรือ 0.1 นิ้วในแต่ละปี สาเหตุ คือ ก๊าซเรือนกระจกที่เราปล่อย การขยายตัวทางความร้อนของมหาสมุทร อุณหภูมิที่สูงขึ้น ภาวะโลกร้อน ฯลฯ และในแต่ละปี ไม่ได้มีแนวโน้มลดลง คาดว่านํ้าแข็งขั้วโลกจะละลายเร็วกว่านี้

sarakadee