Read Full Post

สารคดี ความอัศจรรย์ชั้นบรรยากาศโลก

ในพื้นที่อันมืดมิดและว่างเปล่า ล้อมรอบไปด้วยดาวเคราะห์และสุญญากาศที่หนาวเหน็บ โลกคือทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งมีชีวิต โลกถูกปกป้องด้วยชั้นบรรยากาศ มันคอยปกป้องสิ่งอันตรายต่างๆ และช่วยชีวิตเรา ถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้ความพิศวงของชั้นบรรยากาศของโลกเราที่เปรียบเสมือนเกราะปกป้องภัยของเรา ซึ่งเรานั้นไม่ค่อยเห็นความสำคัญของชั้นบรรยากาศนัก เพราะไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัส ไม่เคยลิ้มรส หรือ ได้ยิน แต่อากาศเป็นพื้นที่ขวางกันระหว่างเรากับพื้นที่สุญญากาศ ชั้นบนนยากาศนั้น มีอยู่ 5 ชั้น

sarakadee
Read Full Post

สารคดี เมื่อโลกกลับไปอยู่ในยุคน้ำแข็ง

มนุษย์ไม่น่าจะอยู่ไหว ในยุคน้ำแข็ง หรือ ยุคไครโอจีเนีย(Ice Age) นั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการลดลงของอุณหภูมิอย่างยาวนานบนพิ้นผิวและชั้นบรรยากาศโลกและโลกเกือบถึงจุดจบ ทำให้เกิดการขยายตัวของแผ่นน้ำแข็งในผืนทวีป แผ่นน้ำแข็งขั้วโลก และธารน้ำแข็งอัลไพน์ เมื่อเริ่มเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง หรือยุคไครโอจีเนีย จะมีหิมะตกลงมาอย่างหนักทั่วผืนผิวโลก ทั้งพื้นดิน และพื้นน้ำ

sarakadee