สมุนไพรต้นคูณป่า รักษาโรคมะเร็งตับ สายตาดี
Read Full Post

สมุนไพรต้นคูณป่า รักษาโรคมะเร็งตับ สายตาดี

คูณป่าหรือต้นสามใบเถา
รักษาโรคตับ โรคมะเร็งตับ การนำไปใช้ ให้ใช้ ทั้ง 5 (ต้น.ใบ.ราก.ดอก.ผล) ถอนมาแล้วสับเป็นชิ้น เอาไปตากแห้ง สัก 2-3 วัน แล้วนำมาต้ม

herb