เรื่องราวของเจ้าหน้าที่ตุลาการที่เป็นตัวแทนของผู้พิพากษา Lu Nan และทนายความเหรียญทอง Qiao Shaoting ไม่ลังเลเลยที่จะเสี่ยงเพียงลำพังเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคดีและส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรม