Read Full Post

สารคดี โลกจะถึงกาลอวสาน

ปลุกจิตสำนึกของมนุษยชาติให้หันกลับมารักษ์โลก…เร่งรีบแก้ไขความผิดพลาดในอดีต…ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป….!

sarakadee