สารคดี การกำเนิดของโลก

ทฤษฎี กำเนิดโลก ภาพยนตร์สารคดีที่ดีที่สุด โลกของเราถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร

การกำเนิดของโลก

โลกดาวเคราะห์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่เคยหยุดและมีชีวิตชีวา การเคลื่อนตัวและการชนกันของหลายทวีป ภูเขาไฟระเบิด ทานนํ้าแข็งก่อตัวขึ้นและละลายลง สิ่งที่เหลือไว้ก็คือ ร่องรอยปริศนาทางธรณีวิทยา

สารคดี การกำเนิดของโลก

 
 

ความคิดเห็น เกี่ยวกับ สารคดี การกำเนิดของโลก
พระเจ้าไม่ได้สร้างคน แต่คนสร้างพระเจ้า

เมื่อมีอวิชชาจึงเกิดสังขาร เมื่อมีสังขารจึงเกิดนามรูป เมื่อมีนามรูปจึงเกิดสฬายะตน เมื่อมีสฬายะตน จึงเกิดผัสสะ เมื่อมีผัสสะ จึงเกิดเวทนา เมื่อมีเวทนาจึงมีตัณหา เมื่อมีตัณหา จึงมีอุปปาทาน เมื่อมีอุปปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ จึงตามมา อวิชชาคือการไม่รู้ในอริยสัจ4 จึงมีสัตว์มาเวียนเกิดเวียนตายนับไม่ถ้วน

ยุกกาลิเลโอ พระเจ้าบอกว่าโลกแบน ใครค้านจับเข้าคุกซะอีก พอเขาพิสูจน์ได้ว่ากลมและโลกเกิดมาอย่างไร พวกลัทธิพระเจ้าก็แถไปว่า พระเจ้าทำให้เกิดบิ๊กแบงอีก เอาที่ท่านสบายใจเลย

โลกเกิดมาได้ไงเชื่อนักวิทยาศาสตร์ครับเพราะพวกเค้าศึกษาและเรียนรู้ทนลองทนสอบ หลายๆอย่างจนได้คำตอบ วิทยาศาสตร์สอนให้คนฉลาด. ไสศาสตร์สอนให้คนโง่

เห็นกายใจตามความเป็นจริง นี่เป็นผลของการเจริญปัญญานะ เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือ

ทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

อาจารย์ครับ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญครับ อาจารย์คิดดูดีๆนะครับ ถ้าเกิดว่า โทรศัพท์ บ้านตึก รถย์ ทุกอย่างเกิดขึ้นมาเองโดยบังเอิญไม่ได้ครับ ต้องมีคนสร้างและวางระบบระเบียบไว้ ที่ว่าการระเบิด Big band น่ะผมว่าถ้าแรงระเบิดแรงไปมันก็จะกระจัดกระจายไปไกลจนมาเป็นระบบไม่ได้ แต่ถ้าแรงระเบิดน้อยเกินไปมันก็จะกลับมาเป็นดาวเคราะห์เหมือนเิดม แต่ว่ามันระเบิดเพียงครั้งเดียวมันกลายเป็นโลก ดาว พระอาทิตย์ ผมว่ามันคงเป็นไปได้ยากนะ ถ้าเราสมมุตว่า เราเอาระบเบิดจุดแล้วโยนไปในกองดินกองทรายคุณคิดว่ามันจะบังเอิญกลายเป็นโลกดาวเคารย์ได้ไหม ผมคงเป็นไปได้ยากนะ ถ้าเิดขึ้นมาเองโดยบังเอิญมันคงไม่มีระบบระเบียบนะ แต่มีผู้สร้างและจัดระเบียบไว้อย่างดี ใครล่ะส้รางสรรพสิ่ง ??? ” God ” พระเจ้า

สมเหตุสมผลหน่อยผมว่าน่าจะใช้ แต่ถ้าบอกว่าคนนั้นคนนี้คือผู้สร้างโลก ผมไม่เชื่อ

มีโปรตรอน นิวตรอน อิเล็กตรอน ตอนที่ยังไม่ค้นพบอิเล็กตรอน ก็บอกว่ามีสองอนุภาคที่เล็กสุด ขนาดโลกกลมยังเพิ่งรู้มาไม่กี้ศตวรรษ แล้วนับประสาอะไรกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วนับพันล้านปี มโนทั้งนั้น แล้วก็เอาความรู้ทางยูทุป ไปโชว์เก่งอีก ก็แค่สื่อให้จินตนาการตามไป

วิวัฒนาการคือการปรุงแต่ง(สังขาร) จากความพิใจไม่พอใจ ถ้าเราเป็นแค่สิ่งมีชีวิตธรรมดาเราก็ควรจะเป็นแค่สัตว์เซลล์เดียวอยู่อย่างนั้น เพราะความไม่พอเราถึงปรุงแต่งให้มีอวัยวะทั้งหลาย ลองเทียบกับคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมาแล้วก็พังไป มันวิวัฒตัวเองไม่ได้ ถ้าจะให้วิวัฒตัวเองได้เราก็ต้องเขียนโปรแกรมวิวัฒ(ความคิดปรุงแต่ง)ใส่เข้าไป มีโปรแกรมความพอใจไม่พอใจเป็นตัวตรวจสอบว่าการปรุงแต่งนั้นดีหรือไม่(ควรใช้ไม่ควรใช้) ถ้าพิจารณาจากที่กล่ามมาให้ดีโปรแกรมที่ว่านี้ต้องอาศัยความถี่ของสัญญาณนาฬิกาซึ่งก็เทียบได้กับการเกิดดับของจิต และดั่งคำว่านามรูปัง ทั้งนาม(Software)และรูป(Hardware) ต่่างต้องอาศัยกันและกันจึงจะมีชีวิต(มีการทำงานประมวลผล) ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้

เป็นแค่ทฤษฎีไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ผมว่ามันมีเหตุผลกว่าที่จะบอกว่ามีผู้สร้างขึ้นชึ่งมันขัดกัน ผมเลยหนักด้านทางวิทยาศาสตร์มากกว่า

ใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เคยทดลองกับสัตว์ทดลองหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น มด แมลง หรือ แบคทีเรีย ที่เราไปกำหนดกฏเกณฑ์การทดลองพวกมัน บางทีอาจมีใครที่กำลังเล่นการทดลอง ใส่พายุ ใส่น้ำท่วม ปรากฏการณ์ต่างๆ จากเอกภพ เหนือจักรวาลอันกว้างใหญ่อยู่ก็ได้ แล้วกำลังบันทึกผลการทดลองอย่างสนุกสนาน

ผมคิดว่านะ ก่อนที่จะบิกเเบงระเบิด
อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ สิ่งมีชีวิตนั้น ไม่มีทรัพยากรใช้
เลยทำอะไรบางอย่าง จนเกิดบิกเเบง ขึ้นเพื่อรีเช็ททรัพยากร

ทั้งหมดยังเป็นเพียงทฤษฏีครับแต่ก็มีความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าความเชื่อเรื่องพระเจ้าสร้างโลกถึงได้มีการยอมรับ แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อเทคโนโลยีของมนุษย์ก้าวหน้ามากกว่านี้บางทีทฤษฏีเหล่านี้ก็อาจจะไม่จริงก็ได้

ความจริงที่สุดคือ ความว่างเปล่า เกิดก่อนทุกสิ่งในจักรวาลนี้ ความว่างเปล่าคือไร้สะสารใดๆไม่มึดไม่สว่าง

เคยได้ยินมาว่าจักรวาลกำลังขยายตัว ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ แล้วไอ้ที่มันกำลังขยายออกไปมันคืออะไร ในส่วน ส่วนที่จักรวาลกำลังขยายออกนั้นมันคืออะไร หรือว่าเปนที่ว่างป่าว(โลกสีขาว) หรือเป็นที่ๆไร้กาลเวลา ถ้ามีอยู่จริงในส่วนนั้นจะเรียกว่าอะไร
ปล.ผมว่ายังมีสิ่งที่ใหญ่กว่าจักเยอะมาก แค่มันไกลเกินความสามารถของมนุษย์ไปเท่านั้นเอง เลยไม่รู้อาจมีสิ่งที่ใหญ่กว่า

การที่เอาระเบิดไปขว้างในกองทรายไม่สามารถสร้างดาวเคราะได้หรอกน่ะครับ เพราะว่านายยังอยุ่ภายใต้แรงดึงดูดอยู่ และมวลของวัตถถุแค่นั้นไม่สามารถสร้างดาวได้หรอกน่ะครับ การเย็นตัวของวัตถุ และกว่ามันจะจับตัวกันเป็นแก่นสาร ใช้เวลลาหลายล้านปีน่ะครับ
แล้วใครบอกว่าจักรวาลเป็นระเบียบครับ กาแลคซี่ กระจายกันออกไป ไกลกันบ้าง ใกล้ กัน บ้าง คุณเคยเห็นดาวเรียงตัวกันเป็นระเบียบ เหมือนบนธงชาติ อเมริกา หรอครับ

ไม่ว่าจะเป็นในคำภีร์ หรือ ใน วิทยาศาสตร์ ก็เป็นได้เพียงทฤษฎีๆหนึ่งเท่านั้น
เพราะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ วิทยาศาสตร์ ก็ได้เพียงการทดลองและวิเคราะห์ ศาสนาก็เป็นเหมือนการบอกเล่า แก้ไข ตามการเวลา

เลิกเถอะครับเวลาดูสารคดี จะต้องมาเผยแพร่ศาสนากันในนี้ ความเชื่อ กับหลักวิทยาศาสตร์ความเป็นจริง มันต่างกัน อ่านแล้วมันตลก มีแต่พี่ไทยนี่แหล่ะที่ทำสงครามศาสนากันในสารคดี ดูช่องของต่างประเทศ เจ้าของหรือต้นกำเนิด ศาสนา เขายังไม่มาคอมเม้นท์อะไรกันแบบนี้เลย

หากต้องการจะย้อนเวลาต้องมีความเร็วเหนือแสงและความเร็วเหนือแสงที่ว่าจะต้องไม่มี่ข้อจำกัดหรือนับไม่ถ้วน. อัลเบิร์ตไอสไตบอกว่าถ้าเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงยานจะหดสั้นและระเบิดสลายตัวในที่สุดและเวลาก็จะเป็นศูน แต่สมมุติว่าถ้าร่างกายของเรายังไม่แตกทำลายเราก็จะวูบไปความคิดต่างๆก็จะหยุดทั้งหมดเหมือนกับว่าเราหายตัวได้หรือเราเดินทางข้ามเวลานั้นเอง
แต่ผมคิดว่ากายหยาบเดินดินอย่างมนุษย์เราทำไม่ได้แน่นอนที่จะเดินทางความเร็วเหนือแสงหรือเท่ากับแสงการเข้าไปรู้เรื่องจักรวาลของมนุษย์เกิดจากความสงสัยไช้ไหมความสงสัยออกมาจากจิตไต้สำนึกไช้ไหมถึงได้บังเกิดทฤษฎีและเทคโนโลยีของมนุษย์เพราะฉะนั้นการเข้าไปรู้เกี่ยวกับจักรวาลของมนุ์ษต้องออกมาจากภาวะภายในคือจิตไต้สำนึกนั้นเองการฝึกสมาธิเข้าไปถึงภาวะรู้แจ้งจึงเป็นแม่บทของวิทยาศาสตร์และพุทธองค์ก็เป็นศาสดาของนักวิทยาศาสตร์ทั้งปวงด้วยและท้าพิสูจน์ได้หากอยากรู้รอง
ทำสมาธิจนถึงขั้นอภินยาและจะไขข้อสงสัยทั้งมวล. เพราะจิตละเอียดกว่าอนุภาคทั้งมวล. และจิตมีความเร็วเหนือแสงทั้งมวล
ถ้าหรักฐานไม่มัดอย่างจังๆมนุษก็ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะความยึดติดกับตัวเองและสิ่งที่ตัวเองรู้มากล่าวคือความยึดมั้นถือมั่นนั้นเองมนุษย์จึงติดอยู่ในวัฒตะและโลกจึงเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดการจะเข้าไปสิ่งต่างภายในต้องวางทั้งหมดจึงจะเชื่อมต่อกับมิติอื่นโลกอื่นและจักรวาลอื่นได้หรือแม้กระทั่งอารยธรรมอันไกลโพ้นนอกจักรวาล

เพราะตาเห็นจึงเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะเกิดมาก็เห็นเลยหาวิธีเปรียบเทียบว่าแต่ก่อนเกิดอะไรทำไมถึงเป็นและได้เห็นแทนที่จะเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่เห็นดันไปค้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นกลายเป็นข้อขัดแย้งในแง้ที่ว่าความคิดของตัวฉลาดกว่าคนอื่นทุกอย่างคือการคาดเดา สิ่งที่มีตัวตนอาจไม่มีตัวตนเลยก็ได้แค่สัมผัสแค่รู้สึกก็คิดได้ว่ามีตัวตนเด็กมันก็เห็นได้ถ้าแบบนี้เรียนจบระดับไหนก็กินอาหารสามมื้อเหมือนกันโลกนี้จึงสร้างขะยะมาถมแหล่งอาหารไปขุดดูก็เจอสิ่งเก่าๆมันก็เป็นอย่างนั้นทุกๆอย่างก็เป็นของมันอย่างนั้น

เพราะความลงตัวของสิ่งๆนั้นจึงทำให้เกิดการมีตัวตน และแน่นอน ทุกอย่างก็เกิดความลงตัวของมัน หากมีคนสร้างเรา แล้วใครสร้างคนสร้างของเรา แล้วผู้ที่สร้างเราจะคิดมั้ยว่าใครสร้างพวกเค้า สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นนั้นไม่ใด้มีใครสร้าง หากมี แล้วใครสร้างผู้สร้าลทุกอย่าง นั่นไง! ธรรมชาติล้วนๆ แหม ธรรมชาตินี่ก็สุดยอดจริงๆ สุดท้ายนี้ เพราะไม่มีใครสร้าง เวลา จึกไมาอาจพูดใด้ว่ามีคนสร้างการมีตัสตนใด้ ..เข้าใจบ่ ถถถ

ทุกคนคิดไม่เหมือนกัน ้เป็นสีสันของธรรมชาติ การหาสาเหตุแบบปลายเปิดจะหาข้อยุติไม่ได้
เช่นพระเจ้าสร้างโลก แล้วใครสร้างพระเจ้า พ่อพระเจ้าสร้าง ใครสร้างพ่อพระเจ้า ปู่พระเจ้า ใครสร้างปู่พระ้จ้า ทวดพระเจ้า ไล่ให้ตายก็ก็ไม่จน หาจุดกำเนิดไม่ได้ ข้อยุติคืิอต้องหาสาเหตุแบบปลายปิด คือไมต้องหาจุดกำเนิด ให้เริ่มตรงไหนก่อนก็ได้ ต่างก็เป็นสาเหตุได้ทั้งนั้นวนเวียนกันเป็นวัฏจัดร เช่นเกิดเป็นเหตุของชรา ชราเป็นเหตุของเจ็บป่วย ป่วยเป็นเหตุของความตาย
ความตายเป็นเหตุของการเกิด อย่างนี้จะไล่จน

แล้ว… แรงดึงดูดเกิดจากอะไรเหรอครับ ก็เกิดจากแรงโน้มถ่วง แล้วแรงโน้มถ่วงเกิดจากอะไร ฟังๆแล้วมันค่อนข้างจะพูดไปเชิงเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นเยอะมากเลย สรุปว่าโลกและจักรวาลเราเกิดขึ้น โดยส่วนประกอบเล็กๆต่างๆบังเอิญมาชนกันเลยเกิดเป็นสะสารต่างๆ — –” ผมว่าแค่ถาม นิวตรอน โปรตรอน อิเล็กตรอน มันมาจากไหนก้เป็นคำถามที่ยากมากแล้วมั้งเนี่ย แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่รู้อะไรเลยอ่ะนะ แต่อันนี้ความคิดส่วนผมนะครับ ผมว่านี่เป็นวิธีกำเนิดของจักรวาล มากกว่ากำเนิดของจักรวาลนะ

สสารที่รวมตัวกัน ก่อนที่จะเกิด บิกแบง นั้นมาจากไหนครับ อยู่ๆจะให้มีสสารเกิดขึ้นเลยก็เป็นไปไม่ได้ แล้วอนุภาคต่างๆ สสารต่างๆนั้น ต้นเกิดเนิดจริงๆของมันมาจากไหน ต้นกำเนิดจักวาลที่ว่างเปล่าไม่มีที่สิ้นสุดนั้นมาจากไหนอีก แล้วถ้าคนเราตายไปแล้วจะว่างเปล่าไม่มีเราเกิดขึ้นใหม่อีกไม่ว่าโลกจะแตกก็จะไม่มีเราเกิดขึ้นอีกต่อไป หรือ ถ้าโชคดีเราตายไปแล้วจิตใจเรา(หรืออะไรก็แล้วแต่)จะแยกออกจากร่างกายไปอยู่ในอีกมิติอื่นรอการเกิดใหม่ รึเปล่า หรือจะมีสิ่งมีชีวิตบางอย่าง หรือไม่มีชีวิต หรือ พลังบางอย่าง หรืออะไรก็แล้วแต่ จู่ๆก็กำเนิดขึ้นมา ในที่ที่มืดมิดว่างเปล่า แล้วสิ่งมีชีวิตนั้นคงจะรู้สึกอ้างว้าง จนเริ่มสร้าง สสาร มวล ขึ้นมา (เขาสร้างยังไงก็ไม่รู้ อาจจะเสกขึ้นมา หรือใช้พลังงานในตัว หรือยังไงก็แล้วแต่) จนอาจจะเป็นจุดกำเนิดของมวลสารก่อนจะเกิด บิกแบงก็เป็นได้ หลุมดำ หรือรูหนอน เขาก็อาจจะสร้าง เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการเดินทางเป็นเส้นทางในการเดินทางได้เร็วขึ้น เพื่อที่จะสร้างดวงดาวดวงใหม่ๆอีกมากมาย อาจจะมีสิ่งมีวิชิตหลากหลายรูปแบบที่กำเนิดขึ้น ในดวงดาวอื่นๆ อันไกลมากๆ ที่เขาได้สร้างขึ้น และเขาอาจจะมองเราอยู่ที่ไหนซักแห่งก็ได้ หรือเขาอาจจะ เดินหน้าสร้างดวงดาวใหม่ๆ อยู่อีกมากมายก็เป็นได้ ถ้าเป็นแบบนั้นซักวันนึง เขาอาจจะมาเยือนโลกของเราก็เป็นได้ หรือไม่ตัวเรา เซลสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาจจะมาจากพลังจากตัวเขาก็ได้ พอเราตายไปแล้ว อาจจะย้อนกลับไปรวมกับตัวเขาก็ได้ เพื่อที่มวลในตัวเขาจะได้ไม่ลดลงไปเรื่อยๆ แล้วพอเป็นแบบนั้นเขาก็ค่อยหาดาวดวงใหม่ที่เหมาะสมเพื่อส่งพลังในตัวเขาให้พวกเราได้กำเนิดขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้ หรือเขาอาจจะมาเยือนโลกแล้วจนอาจจะมีบางคนเคยเห็นเขา เลยเรียกเขาว่า พระเจ้า หรือผู้สร้างก็เป็นได้ (ทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆครับ)

มีจุดเริ่ม ย่อมมีจุดจบ ไม่แปลกหรอกที่มนุษย์คิดได้ถึงทุกวันนี้ เพราะทุกอย่างมันคือบดทดสอบ แล้วอัลเลาะได้ให้สมองมนุษย์มาคิด ส่วนจะคิดอะไรนั้นก็อีกเรื่องนึง (อัลเลาะผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอ)
มนุษย์ก็คือมนุษอยู่วันยังค่ำแหละครับ ไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหน ก็อยู่ในสิ่งที่พระเจ้าล้วนสร้างมาทั้งนั้นจนถึงจุดจบ ซึ่งไม่ว่าใครจะยิ่งไหญ่ขนาดไหน จะเก่งแค่ไหน ก็ไม่เห็นจะมีใครหนีพ้นความตายได้เลยสักคน ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีผู้สร้าง แล้วสาบานได้เลยว่าไม่ไช่ธรรมชาติแน่นอน (อัลลอฮ์ฮุอัคบัร)
(อัลลอฮ์ฮุอัคบัร) (อัลลอฮ์ฮุอัคบัร)

ผมไม่คิดว่าผู้สร้างมีจริง เพราะผมลองจิตนาการว่าสามารถสร้างสิ่งมีชิวิตหนึ่งได้ ก็ไม่สามารถสร้างลายละเอียดได้ทั้งหมด เช่นถ้าผมสร้างกิ่งก่า ก็ต้องสร้างรายละเอียดต่าง หายใจยังไง กินยังไง นอนยังไง ผสมพันยังไง และอีกมากมาย แค่จะสรา้งกิงก่าแค่สายพันเดียวให้สมบูรณ์ ก็ไม่รู้ใช้เวลาเท่าไรแล้ว สร้างโลกในไม่กี่วันเนี้ยนะ ให้เอาคนทั้งโลกมาช้วยกันสร้างก็ได้รายละเอียดไม่หมดหรอกครับ

ต้นไม้ใหญ่ล้มลงกลางป่าเขา ทิ้งไว้ร้อยปี หรือ พันปี ก็ไม่มีทางเกิดขึ้นมาเป็นเฟอร์นิเจอร์อันสวยงามได้ ดังนั้นทุกอย่างล้วนมีต้นกำเนิดเกิดมาได้ต้องมีการสร้าง ดั่งเราจะเห็นในทุกวันนี้ เผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นถือกำเนิดมาเพียงไม่กี่แสนปี และบันทึกประวัติศาสตร์ไว้แค่ 4,000 ปีเท่านั้น มนุษย์ได้เปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้สร้างแล้ว เช่นทำการโคลนนิ่งสัตว์ ตัดต่อพันธุ์กรรมของพืช มนุษย์ทำเด็กหลอดแก้ว มนุษย์ทำกิ๊ฟผสมเทียมให้กับเผ่าพันธุ์ตนเอง มนุษย์สามรถเลือกเพศให้กับเด็กที่จะเกิดขึ้นมาได้ มนุษย์สามารถทำให้สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกับมามีชีวิตอีกได้ หากได้ DNA ของสิ่งนั้นที่สมบูรณ์ นี่เค้าเรียกว่ากระบวนการสร้าง มันไม่ได้เกิดจากการวิวัฒนาการแต่อย่างใด ลองคิดต่อดูว่าหากอีก 25,000 – 550,000 ปีและเผ่าพันธุ์มนุษย์นี้ยังไม่สูญพันธุ์ เผ่าพันธุ์มนุษย์อาจจะกลายเป็นดั่งพระเจ้าผู้สร้างสิ่งอื่นๆขึ้นมา และกำหนดชีวิตของสิ่งนั้นๆ เหมือนพระเจ้าที่เรามักพูดถึงก็ได้.

Big Bang เป็นข้อสันนิฐานไม่ใช่ความจริงทางวิทยาศาตร์ พระเจ้าสร้างโลกและจักรวาล ทุกมวลสารวัถตุทางกายภาพ มีผู้สร้างแน่นนอน โลกนี้ไม่ได้เกิดโดยความบังเอิน ดูจากความมีระบบระเบียบในธรรม

สารคดีที่คล้ายกันแนะนำ

สารคดี ทะเลทรายซาฮาร่า
ทะเลทรายซาฮาร่า แบร์ กิลล์ ผจญภัยในทะเลทรายซาฮาร่า สารคดี ตอน โลกแห่งทะเลทรายซาฮาร่า เปิดโลกสัตว์ในทะเลทรายซาฮาร่า ทะเลทรายซาฮาร่า มันเคยเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์อาณาเขตของทะเลทรายสะฮารา ด้านทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก ทิศเหนือคือเทือกเขาแอตลาสและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกจรดทะเลแดงและประเทศอียิปต์ ทิศใต้จรดประเทศซูดานและหุบเขาของแม่น้ำไนเจอร์ ทะเลทรายสะฮารา แม้จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ ๆ ร้อนและแห้งแล้งที่สุดในโลก แต่ทว่าทะเลทรายแห่งนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์หิมะตก ในวันที่ 18 ...
สารคดี ความร้อนใต้พิภพ
สารคดี ความร้อนใต้พิภพ พลังงานความร้อนใต้พิภพ หมายถึง พลังงานความร้อนตามธรรมชาติที่ได้จากแหล่งความร้อนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายใต้ผิวโลก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ มีข้อดีคือ ไม่ก่อมลพิษหรือปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมา พลังงานนี้เงียบและน่าเชื่อถืออย่างที่สุด โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพผลิตพลังงานประมาณร้อยละ 90 ตลอดเวลาเมื่อเทียบกับร้อยละ 65-75 ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่มีข้อเสียคือ อาจจะมีผลกระทบได้เช่นเดียวกับการใช้พลังงานชนิดอื่น ...
สารคดี ไขภาพถ่ายปริศนาจากดาวเทียม
สารคดี ไขภาพถ่ายปริศนาจากดาวเทียม  ดวงตาบนท้องฟ้ามองเราจากอวกาศ ดาวเทียมหลายร้อยดวงทำให้เราเห็นโลกแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน วัตถุและปรากฎการที่ท้าทายต่อคำอธิบาย เช่น เกาะเคลื่อนที่ได้ เมืองที่สูญหายไปใต้คลื่น เหตุการณ์ที่น่าพิศวงลึกลับจากอวกาศ มันคืออะไรกันแน่... ความคิดเห็น เกี่ยวกับ สารคดี ไขภาพถ่ายปริศนาจากดาวเทียม สาหร่ายเถ้าแก่น้อยทั้งนั้นเลยที่นาซ่าเจอที่ชายฝั่งเกาหลีใต้ เจงกิสข่าน ตายปี1227 ถ้าขุดตอนนี้ทันอยู่นะ 800ปีพอดี ไม่ได้ไขปริศนาไรสักอย่าง ...
สารคดี อัศจรรย์แผ่นดินแอฟริกา
สารคดี อัศจรรย์แผ่นดินแอฟริกา ทอดข้ามไป 3,000 ไมล์ ตามแนวเขตแอฟริกา เกรตริฟต์แวลลีย์ แอฟริกาตะวันออก เกรตริฟต์แวลลีย์ คือความซับซ้อนหุบเขาจำนวนมาก ภูเขาไฟ กับ ทุ่งหญ้าเขียวขจี เกรตริฟต์แวลลีย์ เกิดขึ้นเมื่อของเหลวจากลาวาที่ร้อนสุดๆ ดันขึ้นจากด้านล่างของแอฟริกา ...
สารคดี ดาวเคราะห์น้อยกับหายนะอุกกาบาต
ดาวเคราะห์น้อยกับหายนะอุกกาบาต มันคือแรงที่เกิดจากการชนครั้งใหญ่ของดาวเคราะห์น้อย หรือ ก้อนหินยักษ์จากอวกาศ การสืบค้นดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนโลก ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของเอกภพ มีหลุมยักษ์ในทะเลทรายในแอริโซนา หลุมใหญ่มาก กว้าง 4.2 กิโลเมตร และลึก 167 เมตร หลุมเกิดขึ้นได้อย่างไร? ผู้คนเห็นพร้อมกันว่า ...
Copy link
Powered by Social Snap