สอนแก้โจทย์ โอเปอเรต
Read Full Post

สอนแก้โจทย์ โอเปอเรต

วิธีการแก้โจทย์โอเปอเรต
1.) 3*2=9
2*4=22 5*3=?
2.) 8*5=9
9*3=36 15*7=?
3.) ถ้า 7*12=361
และ 13*14=729 แล้ว 19*22=?
4.) ถ้า 7*5=37
และ 6*2 = 16 แล้ว 8*3=?
5.) ถ้า 9*9=162
และ 6*3=45 แล้ว 5*7=?

learning
ติวข้อสอบแกรมม่าร์ยังไงให้ได้เต็ม
Read Full Post

ติวข้อสอบแกรมม่าร์ยังไงให้ได้เต็ม

การทำข้อสอบแบบนี้ เป็นการทำข้อสอบเพื่อที่จะ Test เรา ว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์ดีมั้ย และก็เรื่องของคำ ศัพท์ดีแค่ไหน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อสอบกากบาท เขาจะถามเราอยู่ 2 อย่าง คือ grammar เช่น Tense,หน้าที่ของคำ และ vocab ก็คือ รากศัพท์ คำศัพท์ ต่างๆที่จะต้องเอาอะไรไปเติมมั้ย ส่วนใหญ่ choice จะแตกต่างออกไป

เรียนได้ทุกวัย พร้อมทำแบบฝึกหัด

learning
ติววิชาภาษาไทย สอบเข้า ม.1 ปี 63
Read Full Post

ติววิชาภาษาไทย สอบเข้า ม.1 ปี 63

ติวข้อสอบวิชา ภาษาไทย เหมาะกับทุกวัย สามารถมาทบทวนบทเรียนได้

เนื้อหา
หลักการใช้ภาษา
– รูปพยัญชนะที่ไม่อ่านออกเสียงในคำบางคำ
– อักษรควบและอักษรนำ
– มาตราตัวสะกด (เสียงพยัญชนะท้าย)
– การผันเสียงวรรณยุกต์
– การอ่านออกเสียงคำศัพท์ยากและการนับพยางค์
– คำลักษณนาม
– คำพ้องความหมาย
– ฉันทลักษณ์ที่มักออกข้อสอบ

การวิเคราะห์วรรณศิลป์
– สัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระ
– ภาพพจน์ในคำประพันธ์

learning
ติว CU-TEP ให้ได้70 Up
Read Full Post

ติว CU-TEP ให้ได้70 Up

ติว CU-TEP Writing part 7 ข้อ โดยทำแบบข้อสอบ Error ซึ่งการทำข้อสอบ Error ได้ แสดงว่าเราก็เขียนงานเขียนและอ่านได้ละเอียดชันเจนมาก

learning
ติว IELTS Reading Part
Read Full Post

ติว IELTS Reading Part

เทคนิคการตอบ ข้อสอบ IELTS Reading รูปแบบ Flowchart การอ่านจับใจความภาพรวม-แยกย่อย การตัดคำตอบใน Multiple choice 13 ข้อ

learning
ติวสอบ ก.พ. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
Read Full Post

ติวสอบ ก.พ. พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทำความเข้าใจ
1.วินัย = ข้อปฎิบัติ แบบแผน ข้อบังคับ
2.จรรยาบรรณ = ประมวลความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ
3.จริยธรรม = ธรรมที่เป็นข้อปฎิบัติ
4.มาตรฐาน = หลักเกณฑ์ต่างๆ
5.ประมวล = รวบรวมเป็นเอกสาร

learning
Copy link
Powered by Social Snap