ปรับพื้นฐานเคมีเบื้องต้น

ปรับพื้นฐานเบื้องต้น ตอนที่ 1

แนะนำการเรียนเคมี สอนทุกอย่างที่จำเป็นต่อการเรียนเคมี
ตารางธาตุ
คำศัพท์ทางเคมี


ปรับพื้นฐานเบื้องต้น ตอนที่ 2

ชนิดของสารประกอบ
การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
สารประกอบที่เกิดจากธาตุหมู่ IA, IIA, IIIA รวมกับอะตอมของธาตุโลหะ
สารประกอบที่เกิดจากธาตุหมู่ IA, IIA, IIIA รวมกับอนุมูลกลุ่ม


ปรับพื้นฐานเบื้องต้น ตอนที่ 3

การละลายนํ้าของสารประกอบไอออนิก
สารประกอบของแอมโมเนียมไอออนทุกชนิด
สารประกอบของเปอร์คลอเรตไอออน
สารประกอบของแอซิเตตไอออน
สารประกอบไอออนิกที่ละลายนํ้า
สารประกอบไอออนิกที่ไม่ละลายนํ้า
สารละลายกรด-เบส
ธาตุอิสระที่พบมากในสมการ
สมการเคมี

สอนโดย ; Paul’s Academy – เคมีครูเปา


อยากเป็นเศรษฐี อ่านเล่มนี้แล้วรวย !!


การพัฒนาตัวเองในช่วงโควิด-19