หม่อมเจ้าชลัชนัย กนกจันทร์ ที่สูญเสียชายาคือหม่อมกัลยาณีตั้งแต่แรกคลอดคุณหญิงกานติมา ด้วยความเสียพระทัยและผิดหวังที่คาดว่าจะได้โอรสแทน ท่านชลัชนัยจึงทรงเลี้ยงดูคุณหญิงกานติมาอย่างผู้ชาย