เมื่อความรักที่เคยเสียสละให้เพื่อนรักไป
กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถปิดบังได้อีกต่อไป

ครั้งนี้ มันควรจะเป็นมือที่สาม หรือการเสียสละความรักไปอีกครั้ง
“บางครั้งเพื่อนรักมักจะชอบทุกอย่างที่เหมือนกัน แต่สิ่งที่พวกเขาชอบเหมือนกันกลับเป็น “ผู้ชาย” คนเดียวกัน “