เรื่องราวของ “พ่อ” ที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อลูกชายคนเดียว ติดตามความรักของพ่อที่ยิ่งใหญ่เหนืออื่นใดในโลกจะสามารถช่วยรักษาครอบครัวเอาไว้ได้หรือไม่ ติดตามได้ใน “พ่อ…เป็นแล้วไม่หาย”