เมื่อนาทีชีวิตของผู้เป็นแม่และลูกน้อยต้องฝากไว้กับสูตินรีแพทย์!!!
.
พบกับเรื่องราวการทำงานของแพทย์ในแผนกสูตินรีเวชผ่านชีวิตอาจารย์แพทย์ผู้ที่มีทั้งฝีมือ และชื่อเสียง ในวันที่เธอต้องมีสถานะเป็นแม่ แต่ชีวิตกับพลิกผันและมาพร้อมกับความรักที่วุ่นวาย เธอจะตัดสินใจอย่างไร???