กุหลาบและเพชรต่างก็เป็นที่สุดของความงาม ที่ไม่อาจเปรียบเทียบหาความเป็นที่สุดได้ แต่ความงามเหล่านี้อาจนำมาทั้งคุณค่าและพิษภัย หากผู้ครอบครองเต็มไปด้วยความลุ่มหลงจนเกินพอดี กันยิกา หรือ จอมโจรแมวตาเพชร กับ ดนุภพ หรือ จอมโจรกุหลาบขาว สุดยอดนักโจรกรรมเพชรผู้มีอุดมการณ์ รับจ้างขโมยเพชรเพื่อสืบหาร่องรอยคนฆ่าพ่อแม่และผู้มีพระคุณ เหตุเพราะพลังอำนาจของเพชรในตำนานสามารถทำให้ เทวัญ เป็นหนุ่ม รักษาโรคร้าย และเป็นอมตะ จึงทำให้เขาต้องการใช้พลังอำนาจจากมัน จนเป็นที่มาของการฆ่าและการตามล่าในที่สุด แต่ทุกคนพร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อมัน แมวตาเพชร และ กุหลาบขาว มีเป้าหมายเดียวกันคือตามหาฆาตกรและลากคอมารับโทษ จากศัตรูกลายมาเป็นคนรู้ใจร่วมมือกันจนเป็นรักแท้