ละครซิตคอม ที่เป็นเรื่องบันดาลใจให้กับเด็กจบใหม่ เพื่อช่วยการตัดสินใจในการเลือกอาชีพและทำตามความฝันของตัวเองเรื่องราวชีวิตของคนทำงาน สร้างแรงบันดาลใจในการตามหาความฝันให้กับบัณฑิตใหม่