อะไรจะเกิดขึ้น ความเข้าใจผิดความหวาดระแวงของทั้งสามแคว้นนำมาซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ มากมายนับจากนี้ ขบวนเรือขององค์หญิงมณิสรา(แยม มทิรา) แห่งทานตะ กำลังเดินทางมาที่กาสิก โดยที่มณิสรายังคงเศร้าเสียใจที่ต้องจำใจแต่งงานเพื่อชาติ บ้านเมืองโดยที่เธอนั้นไม่ได้รักเจ้าหลวงรังสิมันต์(ติ๊ก เจษฎาภรณ์)แห่งกาสิก ยิ่งกว่านั้น เธอยังได้ข่าวว่าเขาเป็นคนใจคอโหดร้ายอีกทั้งวายุ (เมธัส) ทหารองครักษ์ ยังบอกกับเธออีกว่าเมื่อใดที่เจ้าหญิงมนิสราได้แต่งงานก็จะเหมือนกับคนตายทั้งเป็นทำให้มณิสรายิ่งหวาดกลัว ขบวนเรือเสด็จของทานตะ มาถึงริมฝั่งแม่น้ำกัปตาฬี เขตของพันธุรัฐมีทหารของพันธุรัฐเฝ้าอารักขาอยู่ตลอดเส้นทาง รุ่งเช้า หมอกหนาจัดวายุเผลอหลับไป มณิสราจึงแอบลงเรือหนีเข้าไปในป่าโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นแผนของวายุที่ต้องการส่งองค์หญิงชยารพี (ณัฎฐพัชร์)ไปเป็นราชินีแห่งกาสิกแทน แล้วโทษว่าโจรแห่งพันธุรัฐลักพาตัวมณิสราไป