เรื่องราวของเพื่อนบ้านต่างวัยที่ต่างคนต่างรู้สึกเปลี่ยวเหงา มองไม่เห็นความหมายและความสุขในชีวิต วันหนึ่งชีวิตของพวกเขาต้องบังเอิญมาเกี่ยวข้องกัน ทำให้ต่างคนต่างเรียนรู้แง่มุมของอีกฝั่ง จนเกิดเป็นมิตรภาพที่มีความหมายอันแสนสำคัญต่อชีวิตของคนทั้งคู่