หลิวอ้าวเทียน” ได้รับภารกิจลับให้มาเป็นอาจารย์ในโรงเรียนหงเหวินเพื่อตรวจสอบว่ากฎหมายใหม่ที่ให้สตรีได้ศึกษาของฮ่องเต้นั้นได้ถูกบังคับใช้หรือไม่???
. แต่แล้วก็มีกลุ่มอำนาจเก่าที่ไม่เห็นด้วยกับฮ่องเต้ต้องการสร้างความวุ่นวาย
เพื่อทำลายความเชื่อถือในตัวฮ่องเต้!!!!!
.ทำให้เกิดเรื่องราวให้หลิวอ้าวเทียนต้องจัดการมากมาย