“ฉันจะไปอยู่เป็นครอบครัวกับแก กับผัวของแกด้วย 3 คนผัวเมีย แค่คิดก็สนุกแล้ว”
จงเชื่อ ‘สัญชาติญาณ’ ของตัวเอง
เพราะนั่นอาจเป็น สัญญาณอันตราย
บางครั้งแค่สงสัยก็ใช่แล้ว