เรื่องราวสุดลี้ลับชวนหลอนที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าในบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งซึ่งบริเวณชั้นสองของบ้านมีเสาตกน้ำมันตั้งตระหง่านอยู่กลางบ้านเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน“บ้านโชคดีเดอะซีรีส์”