“ทศ” เป็นคนหนุ่มที่กำลังก้าวหน้า แต่มีเหตุให้จำเป็นต้องออกจากบริษัทกะทันหันและตัดสินใจกลับบ้านเกิด
และโกหกทุกคนในบ้านเกิดที่เชียงรายว่า ตัวเองเป็นโรคภูมิแพ้กรุงเทพ หมอสั่งพักให้มาอยู่ต่างจังหวัด
ให้อยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์เพื่อพักฟื้น