“เป็นพยาบาลเห็นคนป่วยเป็นเรื่องปกติ เห็นคนตายก็ปกติ
แต่พยาบาลเห็นวิญญาณ…ไม่ปกติ!!!”

เรื่องราวของ ไพริน (แพต ชญานิษฐ์) พยาบาลสาวที่เข้ามาทำงานในโรงพยาบาล “กรุณารักษ์” เธอมีความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครรู้นั่นคือ เธอมองเห็นวิญญาณได้!!!