เรื่องราวชีวิตของหนุ่ม 5 คน ที่ต่างก็มีความฝันของตัวเอง แต่ก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มากมาย กายและชินต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจรับความรัก และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน โอบและพีชต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน เพื่อให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาดำเนินต่อไป