“จากความตั้งใจที่อยากจะเข้าไปช่วยเพื่อนรักคนสนิท เมื่อเห็นเพื่อนเลิกกับแฟน และต้องทนเห็นเพื่อนเสียใจ ไม่มีความสุข เธอจึงพยายามทำทุกอย่าง เพื่อจะฉุดรั้งให้ผู้ชายคนนั้นกลับมาหาเพื่อนของเธอ และเพราะเพื่อนขอร้องให้เธอช่วยโทรไปหาแฟน ช่วยโทรปลุกทุกเช้า ช่วยพูดคุยเป็นตัวกลางให้ที เพราะถ้าเพื่อนโทรไปเอง ผู้ชายจะไม่ยอมรับสาย เธอจึงโทรไปปลุกเขาทุกวัน โทรไปหาทุกวัน พูดคุย ถามไถ่ทุกข์สุขแทนเพื่อน