หลังจาก มัด (หญิง – รฐา โพธิ์งาม) ตกลงเป็นแฟนกับ ศีล (ออย – ธนา สุทธิกมล) ได้ไม่นานมัดก็จับได้ว่าศีลมีภรรยาอยู่แล้ว ทำให้มัดเสียใจมาก ประชดชีวิตด้วยการเที่ยวเตร่ไม่ทำงานคบผู้ชายไม่เลือกหน้า พอ ชาติ (ตั้ว – ศรัณยู วงษ์กระจ่าง) เห็นชีวิตมัดเป็นแบบนี้ก็สงสารและรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุจนทำให้มัดไม่มีความสุข ชาติจึงพยายามฆ่าตัวตาย สุดท้ายมัดจะกลับมาปรับความเข้าใจกลับชาติได้หรือไม่