ความรักเป็นเรื่องของคนสองคนจริงหรือ? และทุกคนจะอยู่ร่วมกัน บนความสัมพันธ์อันแสนอึดอัดนี้อย่างไร? เพราะสุดท้ายปัญหาของความสัมพันธ์แบบนี้ มันไม่ใช่สิ่งที่คนกลางจะตัดสินใจเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ ที่สำคัญ ความลับของผู้ชายคนนั้นคืออะไร?