เมื่อเอย ถูกคนรักบอกเลิก บดินทร์จึงเข้ามาดูแลอาสาดามใจให้กับเธอ ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นก่อนที่เธอจะได้พบว่าที่จริง บดินทร์ นั้นมีครอบครัวอยู่แล้ว เธอจะยอมถอย หรือเดินหน้าต่อ แล้วถ้าเธอหยุดความรู้สึกไม่ได้ เธอจะทำอย่างไรเพื่อให้ความรักของเธอนั้นสมหวัง