เรื่องราวความรัก ความลับ และความลุ่มหลง ผ่านตัวละครหลัก 3 คน ภายใต้เว็บบอร์ดลับ “The Underwear” พื้นที่ออนไลน์ที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้ระบายความในใจ แลกเปลี่ยนเรื่องราว และค้นหาความสัมพันธ์ที่หลากหลาย