เรื่องราวคู่ขนานของชีวิตสองนักเรียนแพทย์ ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ซึ่งแม้จะมีชีวิตอยู่ในต่างช่วงเวลาห่างกันนับสิบปี หากแต่ชีวิตหนึ่ง ซึ่งไม่อาจบรรลุความฝันของตนได้ กลับช่วยให้อีกชีวิตหนึ่งทำสำเร็จ