“ดีย่า” ถูกฝากฝังให้ดูแลและปกป้อง “รัชทายาทราธาน”
เธอจึงกลายมาเป็นองครักษ์ประจำตัว พ่วงตำแหน่งคู่หมั้น ที่อายุห่างกัน 9 ปี!
ความรัก บนสงครามการแย่งชิงสมบัติและอำนาจกำลังจะเริ่มขึ้น

ความรักต่างวัยของเรื่องราวความรักระหว่างหญิงองครักษ์ (บอดีการ์ด) และเจ้าชายหนุ่มน้อย ที่พร้อมจะมาพิสูจน์ว่าความรัก ไม่ได้ถูกจำกัดที่อายุ