เมื่อลมหนาวพัดพาความโรแมนติกเข้ามาในชีวิต ลมหนาวเชิญชวนให้คนรักกันสร้างความอบอุ่นให้กันและกัน แต่ไม่ใช่กับคู่รักนักร้องที่รักกันมานานอย่างหนุ่มนักดนตรีมาดเซอร์ บูม และเปียโน นักร้องเสียงใสอารมณ์ติสต์ กลับต้องหงุดหงิดทะเลาะกันทุกฤดูหนาว เพราะทั้งคู่รับงานร้องเพลงเยอะมากจนเหน็ดเหนื่อยและพาลทะเลาะใส่กันเสมอ