เรื่องราวของ หิรัญ นักธุรกิจเจ้าของตำแหน่ง เพชรยอดมงกุฎ ที่จับพลัดจับผลูเข้าไปในหมู่บ้านทุ่งทอง และได้พบกับ ข้าวสวย ลูกสาวผู้ใหญ่ดินแห่งบ้านทุ่งทอง จึงนำไปสู่เรื่องราวสนุกสนาน ปนความวุ่นวาย