ราชสำนักไม่อาจหลีกเลี่ยงการแก่งแย่ง ชิงอำนาจ…ในสังคมไม่อาจหลีกหนีการฉ้อราษฎร์บังหลวง หากขุนนางผู้มีอำนาจยังไม่หยุดเอารัดเอาเปรียบ ข่มเหงรังแกชาวบ้าน

“จอมยุทธ์ผู้ผดุงความยุติธรรม” จะออกมาเปิดโปงความดำมืดของเหล่าคนเลว กำจัดคนชั่วและอภิบาลคนดีด้วยดาบคู่กาย ให้เหล่าคนชั่วต้องพึงสังวรณ์ว่าหาก “ทำสิ่งใดไว้ ย่อมได้สิ่งนั้นคืนสนอง”