เรื่องราวของเพื่อนสนิท 3 คน วัยใกล้ 50 ที่ต่างคนต่างได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงาน แต่ชีวิตกลับพลิกผันจากการงานที่มั่นคง ทุกคนต้องตกงานเพราะการเลย์ออฟพนักงานจากวิกฤติโควิด-19 และความเปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงานในยุคดิจิตอล