นับถอยหลังสู่การเป็นผู้ใหญ่ จากสิบเก้าเป็นยี่สิบ ไม่มีกฎอะไรแล้ว มีแต่ความตื่นเต้น หนุ่มสาวกลุ่มหนึ่งร่วมใช้เวลาสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตวัยรุ่น และเริ่มต้นสัปดาห์แรกในวัยยี่สิบด้วยกัน โดยได้สัมผัสชีวิตอิสระและเรียนรู้ประสบการณ์ “ครั้งแรก” ในโลกของผู้ใหญ่