เรื่องราว ความรัก ความสัมพันธ์ของครอบครัว เมื่อมีคนที่รักป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ บางครั้งการรับมือก็ยากเกินจะรับไหว เมื่อ 2 ครอบครัว ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ที่จำไม่ได้แม้กระทั่งตัวเอง… “แม้ความทรงจำจะเลือนหาย แต่ความรักยังคงอยู่มิลืมเลือน”