หลินซู่เฟินป่วยเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้าย เธอจึงมอบความไว้วางใจให้เยี่ยเสี่ยวเม่ย หลานสาวของเธอดูแลกิจการบ้านแสงอาทิตย์ต่อ กั้วซานส่วงจัดการให้คุณปู่ของเขาได้เข้าไปในบ้านพักคนชราแห่งนี้ แม้ว่าเยี่ยเสี่ยวเม่ยและกั้วซานส่วงจะหาเรื่องกันได้ตลอดเวลา แต่พลังและความคิดของคนวัยหนุ่มสาวก็ช่วยเติมชีวิตใหม่ให้กับบ้านพักคนชราแสงอาทิตย์ สร้างมิตรภาพใหม่ กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว และแม้กระทั่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับความรักที่คาดไม่ถึง