ไอรดาขอโอภาสดูศพของพ่อ เพราะอยากร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนกลับ แต่โอภาสบอกว่าไม่มีศพ ดร.พิพัฒน์สั่งเขาว่าถ้าเกิน 6 เดือนที่เขายังไม่ออกจากป่า ก็ให้จัดการเรื่องพินัยกรรม และให้ถือว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว ไอรดามีความหวังขึ้นมาทันที ว่าพ่อของเธออาจจะยังมีชีวิตเธอ ไอรดาตัดสินใจที่จะเดินทางไปตามหาพ่อ โอภาสพยายามห้าม แต่ไอรดาหนักแน่นในการตัดสินใจของตัวเองว่า และถ้าโอภาสไม่ช่วยเธอ เธอจะหาทางไปของเธอเอง