เรื่องราววงเวียนความรักของตรีประดับ พยศ เทศราช และพัดชา เมื่อพัดชาผู้โหยหาความรักได้เข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของตรีประดับกับพยศ และพยศพ่ายแพ้ต่อมารยาที่ไม่อาจต้านทาน หัวใจของตรีประดับจึงบอบช้ำจนเกินเยียวยา แต่มีหัวใจอีกดวงของเทศราชที่มีรักที่จริงใจคอยรดน้ำหล่อเลี้ยงให้หัวใจของตรีประดับขึ้นมาอีกครั้ง