ละครซีรีส์ “HURT. เพราะรักมันเจ็บมาก ระรานออนไลน์ เดอะซีรี่ส์ Project” และ ละครเวที เรื่อง “Mr. Bull and Mrs. Ly อย่าทำเรื่อง “ไม่ปกติ ให้เป็นเรื่องปกติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการระรานออนไลน์ (cyberbullying)สร้างการรู้เท่าทันเพื่อระมัดระวังไม่ให้ตนเองกลายเป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำในวิถีของโลกดิจิตอล