ความผิดปกติในโลกของความรัก ไม่ได้เกิดจากปัญหาที่สังคมยอมรับความจริงได้แล้วว่า โลกนี้มีความหลากหลายทางเพศ แต่ความผิดปกติอาจเกิดจากความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา จากความหลากหลายทางเพศ ด้วยวิธีการฝืนธรรมชาติ