ผู้หญิงที่พี่แต่งงานด้วยเรียกว่า “เมีย” แต่ผู้หญิงที่นอนกับสามีคนอื่นจนท้อง เค้าเรียกว่า “เมียน้อย”