มิติรักเรื่องสุดท้าย กับ รักที่เป็นทางเลือกสายที่สาม ของชายคู่รัก ของพอร์ช (รับบทโดย กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์) และ เหนือ (รับบทโดย ณัชพล รัตนมงคล)ใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งทั้งคู่ต้องฝ่าฟัน ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางสังคม กฎหมาย และจากหัวใจของตัวเอง เรื่อง “รุ้งสีเทา”