ซีรีส์ มิติรักผ่านเลนส์ ตอน รุ้งสีเทา 2559 (EP.1-4 ตอนจบ) HD END

ซีรีส์ มิติรักผ่านเลนส์ ตอน รุ้งสีเทา 2559

มิติรักเรื่องสุดท้าย กับ รักที่เป็นทางเลือกสายที่สาม ของชายคู่รัก ของพอร์ช (รับบทโดย กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์) และ เหนือ (รับบทโดย ณัชพล รัตนมงคล)ใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งทั้งคู่ต้องฝ่าฟัน ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางสังคม กฎหมาย และจากหัวใจของตัวเอง เรื่อง “รุ้งสีเทา”

ผู้สร้าง บริษัท ธีมเมติก จำกัด มบริษัท อะหยัง ฟิล์ม จำกัด มบริษัท ทศกัณฐ์ ฟิล์ม จำกัด
ผู้กำกับการแสดง บุญญาวัฒน์ ธงทอง
บทโทรทัศน์ มานิดา นฤภัทร, บุญญาวัฒน์ ธงทอง

นักแสดง
พอร์ช กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
เหนือ ณัชพล รัตนมงคล
เจน อรพิมพ์ วงศใหญ่
พ่อเหนือ อนุชิต มณีชัย
แม่เหนือ พัทธมนัส ไชยมินทร์
แม่พอร์ช โชติรส ทิมพัฒนพงศ์
พ่อพอร์ช กังวาล ทิมพัฒนพงศ์
วัฒน์ ดรัณ เตชะภูวดล
ไอซ์ ศิรดา ตานะเป็ง
พ่อเลี้ยงทะนง ศ.ดร.คม สุคนธสรรพ์
อาจารย์กนิษฐ์ ธีร์ สหพัฒนวนา
แซม ชาติเวท สายบุตร
แม่ครัว มานิดา นฤภัทร
คำปัน ราเชล เกตุบุญเรือง
กางเขน ด.ช.อชิระพล จินะปัญญโญ
สาลี่ ด.ญ.รดา ไชยวรรณ
แตงอ่อนตอนเด็ก ด.ญ.ณัฎฐิกา อาระยะ
แตงอ่อนตอนโต ด.ญ.ธันชนก อินต๊ะสุข
เท่ห์ ฐิติพัฒน์ จันทร์แก้ว
แนน ณัฐริยา โสสีเทา
ขิม กฤษฎา ทิพยศ
โอ๊ค ปฏิภาณ สุธีระภิญโญ
อะตอม คณิน แสงอุบล
ต่อ สุทธิมนัส ชินอัครพงศ์
พี่เก่ง ชลิดา ดงแสง
พี่โย ธีรเมธ วงศ์ใหญ่
เกริก ทศพล ภักดี
พี่มัท อารีญา ตรีรส
พระ วรวุฒิ เลิศชูรส
พระ ศราวุท ประทุมวรรณ
ลูกน้องแซม 1 วีระชิต นุดนุ่ม
ลูกน้องแซม 2 พุทธรัตน์ ศึกขุนทด
ลูกน้องแซม 3 ศรราม เมืองฉิม
เพื่อนเกย์ 1 กานต์ ไทยสวัสดิ์
เพื่อนเกย์ 2 สุพัชชา ทับสุวรรณ
ครูสอนมวย ธนบูลย์ คำศิริ
คู่ชกกับพอร์ช ภัทรวิภู ชอบทางศิลป์
คนสอนการแสดง สิริวัฒน์ เสาร์ฝั้น
เพื่อน 1 ศรีสุภา ณ เชียงใหม่
เพื่อน 2 พงษ์พัฒนเดช ขวัญฤดีรัตน์
สมชาย นภวิทย์ โพธิยอด
พยาบาล มณีลักษณ์ กุณาเงิน
พยาบาล จันจิรา ตาใจ
คุณหมอ รศ.พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จีระศักดิ์ ศรีเสนอ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย พรไพลิน เนตรยอง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นภัทร พันธวงค์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย พงศกร ชุติมา
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ชลชัย แสงชัย
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สมฤทัย ยี่สุ่นแก้ว
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภัคศากานันท์ แก้วทอง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย วลีพร เพชรพรรณ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย กาญจนา กันต์มูล
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ฉัตรกุล พรหมละ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ณัฐภัทร จันทร์เรือน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย กฤษฎา ช่อชมภู
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ศรัณญา ศรีอินแก้ว
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ณัฐนันท์ นาคพุก
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ไพรรินทร์ ปัญญา
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย อันโทนี่ เมลไดท์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภานุมาศ ธรรมชัย
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สานิตภัทร กิจกล้า
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย อภิสิทธิ์ วงศกุนา
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย สรณ์นนท์ จันทะมาฐรสสกุล
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ศิตางค์ภัทร อมรนาค
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย พิมพิศา จิธาธิวัฒน์กุล
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย อาทิตยฉัตร บัณฑิตกุล
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย พงศธร ภู่แจ้ง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ศุภสุตา จันอิ่ม
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภานุชนาถ บันทนันต์คำ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ศรัณธิสร์ สุนทรศกิน
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภาคิน โพธิศาสตร์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จักรพันธ์ สี่หมี่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปรเมษฐ์ กาญจนรุจไพศาล
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จันทรรัตน์ ราชคมน์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ณัฐชฎาพร คันทะวงค์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย พงษ์พัฒนเดช ขวัญฤติรัตน์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ธนพล จตุพรพิทักษ์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย กิ่งกาญจน์ สุรำริห์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย พิชัยวัต ใจมูล
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ศิริกานต์ดา วัชรธนาพัฒน์
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ศรารัตน์ แซ่ลี้
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย กิตติกร มาฆะสุข
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปริญญา ชัยรังสี
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ธนสินธุ์ เมืองศรีนุ่น
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ภูมิภาส จิทาร์สำญมิ
นางรำแสดงละครเวทีสาวเครือฟ้า หนึ่งฤทัย ปันไชย
นางรำแสดงละครเวทีสาวเครือฟ้า สุพรรณษา กลิ่นฟุ้ง
นางรำแสดงละครเวทีสาวเครือฟ้า จันทร์จิรา รักสัตย์
นางรำแสดงละครเวทีสาวเครือฟ้า ฐิติวรดา อุทธิยา
นางรำแสดงละครเวทีสาวเครือฟ้า ณีรนุช ต๊ะวรรณ
นางรำแสดงละครเวทีสาวเครือฟ้า ประไพพรรณ นันต๊ะเสน
คนออกกำลังกาย ปกรณ์ จิรายุส
คนออกกำลังกาย อัฐพงศ์ วรรัฐพงศ์
คนออกกำลังกาย กฤตพิพัฒน์ จำปา
คนออกกำลังกาย กิตติคุณ ไพรัตน์
คนออกกำลังกาย ชลิต เนียมสุวรรณ
กองเชียร์สนามมวย พชรพล เกตุจินากูล
กองเชียร์สนามมวย จักรพงษ์ วิชญสกุล
กองเชียร์สนามมวย เยาวยุทธ์ กันธัง
กองเชียร์สนามมวย มนันยา เรือนรักเรา
กองเชียร์สนามมวย มัลลิกา ไชยบัง
กองเชียร์สนามมวย พัชรี อิสาน
กองเชียร์สนามมวย พิมพ์สีดา บัวเผียน
กองเชียร์สนามมวย กมลณัฐ ศรีอุดร
กองเชียร์สนามมวย ปารณีย์ ศรีขำ
กองเชียร์สนามมวย นัทธมน มั่นชำนาญ
กองเชียร์สนามมวย กรุณาภา แก้วมณี
กองเชียร์สนามมวย รวีภัทร พิมแก้ว
กองเชียร์สนามมวย ภูริช กาญจนพยักฆ์
คนดูละครเวที ไปรมาพร วัฒนเดช
คนดูละครเวที ชไมพร นานานิคม
คนดูละครเวที สุทธิชัย ยศโต
คนดูละครเวที วรินดา เครือคำ
คนดูละครเวที สุจิราพร หลักคำ
คนดูละครเวที สุกานดา วัฒนพานิช
คนดูละครเวที สิทธินันท์ วันตุ้ย
คนดูละครเวที ปัญชลีย์ พิมพ์ธนาศิริ
คนดูละครเวที วีรยุทธ์ วงค์มูล
คนดูละครเวที รัชชานนท์ สีธิใจ
คนดูละครเวที พจฒิพงษ์ ปลากลม
คนดูละครเวที ภานุพงค์ วงศ์เหมย
คนดูละครเวที สุพัชชา ทับสุวรรณ์
คนดูละครเวที ปนัดดา คำจันทร์
คนดูละครเวที สุธาสินี ยมนากุล
คนดูละครเวที ศุภสุตา จีนอิ่ม
คนดูละครเวที นนทิชา สุวรรณสิงห์
คนดูละครเวที อรรถพล อิสลาม
คนดูละครเวที กรชนก จันทวรรณ
ลูกค้าร้านข้าว ธนกร ศราทธทัต
ลูกค้าร้านข้าว ณัชพล รามสูตร
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ นันทิญา ท้าวแก้ว
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ นพรัตน์ นางเมาะ
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ นฤมล มาแก้ว
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ อรอนงค์ เจิมจันทร์
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ นสิรัตน์ ชัยวงศ์
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ รุ่งทิวา พัฒนกิจเกษตร
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ แดง ใจจา
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ ปารชญา ไชยมงคล
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ ถวัลย์ อานันต์
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ สมบูรณ์ ปานคำ
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ วีระพงษ์ พรหมาวัฒน์
แขกร่วมงานแต่ง/งานศพ ภานุพงษ์ พรหมาวัฒน์
ปางช้างแก่งกื๊ด พลายบุญรอด ขวาญช้างมิสเตอร์โบ้
ปางช้างแก่งกื๊ด พังตุแม ขวาญช้างอาสอ
ปางช้างแก่งกื๊ด พังแม่กร ขวาญไซมอร

เพลงประกอบละคร
เพลง รักตกกระทบ – ขับร้องโดย สุระเชษฐ์ ศรีพรหม
เพลง รักตกกระทบ LIGHT VERSION – ขับร้องโดย อิสรา ศรียา
เพลง Pause – ขับร้องโดย กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
เพลง เรื่องของเรา – ขับร้องโดย กมลรวี กอสัมพันธ์