“I’m plastic…รู้จักฉันดีแค่ไหน” รายการสารคดีกึ่งละคร ที่จะพาคุณไปสร้างความเข้าใจง่าย ๆ ด้วยแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง นำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจนและไม่ซับซ้อน เพื่่อไปหาบทสรุปรวมในตอนสุดท้ายที่จะทำให้คุณผู้ชม “รู้จักพลาสติก” อย่างแท้จริงและถูกต้อง