เรื่องราวของครูที่อุทิศตน ฝึกฝนเด็กให้ก้าวข้ามความบกพร่องเพื่อชีวิตรอด… “น้องเดี่ยว” เด็กพิการแขนและขา คิดว่าตัวเองพิการคงทำอะไรไม่ได้ นอกจากนั่งขอความช่วยเหลือไปวัน ๆ จนมีครูพิเศษมาทำโครงการสอนว่ายน้ำให้กับเด็ก ๆ ทำให้หัวใจของเขาค่อย ๆ เปลี่ยนไป