เรื่องราวในหมู่บ้านที่ชาวบ้านทุกคนเลี้ยงไก่ เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมไก่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาให้เป็นฟาร์มไก่ระบบปิด มีเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง แถมยังตามสืบสาวจนเจอความจริงอันโหดร้ายของอุตสาหกรรมนี้