ทะเบียนสมรส เหมือนโซ่ที่ล่ามคอ เหมือนถูกผูกศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงอื่นมาเหยียบย่ำ ผู้หญิงสองคนที่มีรักเดียวเหมือนกัน รักของทั้งคู่กับความเชื่อที่ต่างกัน อะไรจะสำคัญกว่า… ความรัก หรือ ทะเบียนสมรส