เมื่อผู้ล่า กลายเป็นผู้ถูกล่า
และโชคชะตากำหนดให้ทั้งสองเป็นคู่ปรับกัน
การหักเหลี่ยมเฉือนคมจึงเกินขึ้นใน ล่าดับตะวัน…