อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อดอกเตอร์สาวปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ถูกจับคลุมถุงชน กับหนุ่มที่ประกาศตัวเองว่า “ผมจบคหกรรมศาสตร์ ผมเป็นพ่อครัว” ตระกูลเรืองยศกับตระกูลเกียรติสมัย สาบานเป็นเพื่อนกันหลังจากที่ฝ่ายหนึ่งได้ช่วยชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งไว้ คุณปู่จารึก เรืองยศไม่เคยลืมเลยว่าตัวเองรอดมาได้เพราะคุณปู่สมภพ เกียรติสมัย จึงพยายามจะผูกพันสองตระกูลไว้ด้วยกัน
ทางเขามีลูกชายคนเดียวและมีหลานสาวสามคน