เมื่อลูกผู้ดีตกที่นั่งลำบาก ถูกจับแต่งงานใช้หนี้ เธอจึงหนีไปกับเศรษฐีไร่องุ่นที่ยื่นข้อเสนอ ให้เธอแต่งงานกับเขา 1 ปี แลกการไถ่ถอนหนี้ทั้งหมด โดยที่เธอไม่เคยรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขา… ชายหนุ่มผู้มีอดีตรักฝังใจกับเธอ ! การแต่งงานที่เริ่มต้นจาก ‘ความแค้น’ แต่แฝงไปด้วย ‘ความรัก’ จึงเริ่มต้นขึ้น